Cumaisc Comhaid

S�bh�il go form�id inmhianaithe: PDF, DOC, DOCX, XLSX, PPTX, TEX, HTML agus eile

Glan an Liosta

S�bh�il mar
MERGE

Merging PDFs...

Abort Merge

Comhcheangail comhaid PDF ar l�ne saor in aisce

Comhcheangail Comhaid PDF agus s�bh�il go form�id inmhianaithe ar n�s OpenOffice, OpenXML, �omh�nna & eile.

Cumhachtaithe ag aspose.com agus aspose.cloud
Tr� do chomhaid a uasl�d�il n� �r seirbh�s a �s�id aonta�onn t� len�r T�arma� Seirbh�se agus Beartas Pr�obh�ideachta.

Post�ladh d'earr�id go rath�il.

Tosaigh Ar Ais

D'�irigh le pr�ise�il do chomhaid

L�ONADH

Seol an toradh chuig:

Share file:

Tosaigh Ar Ais
FORBHREATHN�

Cumasc doicim�id PDF lena n-�ir�tear CGM, EPUB, TeX, SVG, XML, XPS, XSLFO, MD agus go leor eile.

Ligeann �r gcumasc doicim�ad PDF duit roinnt comhad a chumasc ar l�ne saor in aisce. Comhcheangail JPEG, EMF, BMP, PDF n� form�id� comhaid ar bith eile a dtaca�tear leo. N�l aon suite�il bogearra� tr�� p�irt� ag teast�il. T� feidhmchl�r gr�as�n-bhunaithe tapa, l�idir, �asca le h�s�id agus go hioml�n saor in aisce.

Cumaisc comhaid ilfhorm�ideacha

Cumasc go h�isi�il do dhoicim�id ilfhorm�ideacha lena n-�ir�tear DOC, PDF, DOCX, PNG, JPG, HTML, TXT agus go leor eile.

S�bh�il go form�id inmhianaithe

S�bh�il do dhoicim�id chumaisc go PDF, JPEG, HTML agus go leor form�id� eile a dtaca�tear leo.

Oibr�ocht chumaisc thapa ar l�ne saor in aisce

Oibr�ochta� cumasc tapa lightning do na doicim�id roghnaithe agat.

Comhcheangail le form�id amh�in

Cumasc doicim�id a bhaineann le form�id� �ags�la comhaid in aon fhorm�id aschuir amh�in.

Cumaisc comhaid �omh�

T� s� in ann form�id� �ags�la comhaid �omh�nna a bhfuil t�ir orthu a chumasc go h�asca.

Comhaid chumaisc a athord�

Socraigh agus athordaigh na comhaid chumaisc de r�ir mar is g�.

How it Works
HOW TO

Conas doicim�ad comhad a chumasc

  • Uasl�d�il doicim�ad comhad chun iad a chumasc ar l�ne saor in aisce.
  • Sonraigh na paraim�adair agus br�igh an cnaipe "MERGE" chun doicim�ad a chumasc.
  • �osl�d�il an doicim�ad cumaiscthe chun � a fheice�il l�ithreach n� nasc chuig r�omhphost a sheoladh.

Learn More

CCanna

Conas PDF agus comhaid eile a chumasc?

Bain �s�id as �r cumasc ar l�ne. T� s� tapa, �asca le h�s�id agus go hioml�n saor in aisce. T� s� deartha chun doicim�id agus �omh�nna a chumasc go tapa ar l�ne.

Taca�mid le h�ags�lacht form�id� doicim�ad, gr�as�in, r�omhleabhair agus comhaid �omh�, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, JPG, TIFF, BMP, MOBI, CHM, WPS , TXT agus go leor eile.

Is f�idir leat suas le 10 gcomhad a chumasc ag an am c�anna

N�or cheart go s�r�dh gach m�id comhaid 10 MB.

Ag deireadh an phr�isis chumaisc, gheobhaidh t� nasc �osl�d�la. Is f�idir leat an toradh a �osl�d�il l�ithreach n� an nasc chuig do r�omhphost a sheoladh.

St�r�iltear gach comhad �s�ideora ar fhreastalaithe Aspose ar feadh 24 huaire. Tar �is an ama sin, scriosfar go huathoibr�och iad.

Tugann Aspose an t�bhacht agus an aird is airde ar cheisteanna sl�nd�la. B� cinnte le do thoil go gcoime�dtar do chuid comhad i bhfreastalaithe st�rais sl�na agus go gcosna�tear iad � aon rochtain neamh�daraithe.

Merging multiple files may be time-consuming sometimes, as it involves data re-encoding and re-compressing.
IS C�ILI�LA

Na form�id� comhaid is coitianta le cumasc

Taca�mid le h�ags�lacht form�id� doicim�ad, gr�as�in, r�omhleabhair agus comhaid �omh�, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, JPG, TIFF, BMP, MOBI, CHM, WPS , TXT agus go leor eile.

ga
Ritheann an aip ar ghl�as a bhfuil c�imheas gn� sc�ile�in n�os m� aige (�osleithead 320 picteil�n).