Cumaisc Comhaid

S�bh�il go form�id inmhianaithe: PDF, DOC, DOCX, XLSX, PPTX, TEX, HTML agus eile

Glan an Liosta

S�bh�il mar
MERGE

Merging PDFs...

Abort Merge

Cumaisc PDF comhad le XLSX

Comhcheangail comhaid PDF iolracha. Cumasc PDF go XLSX go h�asca agus go tapa ar ardchaighde�n.

Cumhachtaithe ag aspose.com agus aspose.cloud
Tr� do chomhaid a uasl�d�il n� �r seirbh�s a �s�id aonta�onn t� len�r T�arma� Seirbh�se agus Beartas Pr�obh�ideachta.

Post�ladh d'earr�id go rath�il.

Tosaigh Ar Ais

D'�irigh le pr�ise�il do chomhaid

L�ONADH

Seol an toradh chuig:

Share file:

Tosaigh Ar Ais
FORBHREATHN�

Cumaisc PDF comhad le form�id XLSX ar l�ne

Ligeann �r gcumasc PDF duit roinnt PDF comhad a chur le ch�ile ar l�ne saor in aisce. Cumaisc PDF n� form�id� comhaid ar bith eile a dtaca�tear leo. N�l suite�il bogearra� tr�� p�irt� ag teast�il. T� feidhmchl�r gr�as�n-bhunaithe tapa, l�idir, �asca le h�s�id agus go hioml�n saor in aisce.

Cumaisc comhaid ilfhorm�ideacha

Cumasc go h�isi�il do dhoicim�id ilfhorm�ideacha lena n-�ir�tear DOC, PDF, DOCX, PNG, JPG, HTML, TXT agus go leor eile.

S�bh�il go form�id inmhianaithe

S�bh�il do dhoicim�id chumaisc go PDF, JPEG, HTML agus go leor form�id� eile a dtaca�tear leo.

Oibr�ocht chumaisc thapa ar l�ne saor in aisce

Oibr�ochta� cumasc tapa lightning do na doicim�id roghnaithe agat.

Comhcheangail le form�id amh�in

Cumasc doicim�id a bhaineann le form�id� �ags�la comhaid in aon fhorm�id aschuir amh�in.

Cumaisc comhaid �omh�

T� s� in ann form�id� �ags�la comhaid �omh�nna a bhfuil t�ir orthu a chumasc go h�asca.

Comhaid chumaisc a athord�

Socraigh agus athordaigh na comhaid chumaisc de r�ir mar is g�.

How it Works
HOW TO

Conas PDF a chumasc le EXCEL

  • Uasl�d�il PDF comhad chun iad a chumasc ar l�ne saor in aisce.
  • Sonraigh na paraim�adair agus br�igh an cnaipe "MERGE" chun PDF a chumasc.
  • �osl�d�il an PDF cumaiscthe chun � a fheice�il l�ithreach n� nasc chuig r�omhphost a sheoladh.

Learn More

CCanna

Conas PDF agus comhaid eile a chumasc?

Bain �s�id as �r cumasc ar l�ne. T� s� tapa, �asca le h�s�id agus go hioml�n saor in aisce. T� s� deartha chun doicim�id agus �omh�nna a chumasc go tapa ar l�ne.

Taca�mid le h�ags�lacht form�id� doicim�ad, gr�as�in, r�omhleabhair agus comhaid �omh�, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, JPG, TIFF, BMP, MOBI, CHM, WPS , TXT agus go leor eile.

Is f�idir leat suas le 10 gcomhad a chumasc ag an am c�anna

N�or cheart go s�r�dh gach m�id comhaid 10 MB.

Ag deireadh an phr�isis chumaisc, gheobhaidh t� nasc �osl�d�la. Is f�idir leat an toradh a �osl�d�il l�ithreach n� an nasc chuig do r�omhphost a sheoladh.

St�r�iltear gach comhad �s�ideora ar fhreastalaithe Aspose ar feadh 24 huaire. Tar �is an ama sin, scriosfar go huathoibr�och iad.

Tugann Aspose an t�bhacht agus an aird is airde ar cheisteanna sl�nd�la. B� cinnte le do thoil go gcoime�dtar do chuid comhad i bhfreastalaithe st�rais sl�na agus go gcosna�tear iad � aon rochtain neamh�daraithe.

Merging multiple files may be time-consuming sometimes, as it involves data re-encoding and re-compressing.
FAISN�IS COMHAD

Foghlaim faoi fhorm�id� �ags�la comhaid

Glac sult as tuilleadh a fhoghlaim faoi bhform�id� cl�iteacha doicim�ad agus �omh�.

File Information

Portable Document

Portable Document Format (PDF) is a type of document created by Adobe back in 1990s. The purpose of this file format was to introduce a standard for representation of documents and other reference material in a format that is independent of application software, hardware as well as Operating System. PDF files can be opened in Adobe Acrobat Reader/Writer as well in most modern browsers like Chrome, Safari, Firefox via extensions/plug-ins.

Leigh Nios mo

File Information

Microsoft Excel Open XML Spreadsheet

XLSX is well-known format for Microsoft Excel documents that was introduced by Microsoft with the release of Microsoft Office 2007. Based on structure organized according to the Open Packaging Conventions as outlined in Part 2 of the OOXML standard ECMA-376, the new format is a zip package that contains a number of XML files. The underlying structure and files can be examined by simply unzipping the .xlsx file.

Leigh Nios mo

IS C�ILI�LA

Na form�id� comhaid is coitianta le cumasc

Taca�mid le h�ags�lacht form�id� doicim�ad, gr�as�in, r�omhleabhair agus comhaid �omh�, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, JPG, TIFF, BMP, MOBI, CHM, WPS , TXT agus go leor eile.

ga
Ritheann an aip ar ghl�as a bhfuil c�imheas gn� sc�ile�in n�os m� aige (�osleithead 320 picteil�n).