Tiontaigh Comhaid

S�bh�il go form�id inmhianaithe: PDF, DOC, DOCX, XLSX, PPTX, TEX, HTML agus eile

Glan an Liosta

S�bh�il mar
CONVERT

Merging PDFs...

Abort Merge

Tiontaigh PDF go XLS saor in aisce

Cruthaigh XLS amh�in � PDF ar l�ne. Tiontaigh PDF go XLS go h�asca gan aon ch�il�ocht a chailleadh.

Cumhachtaithe ag aspose.com agus aspose.cloud
Tr� do chomhaid a uasl�d�il n� �r seirbh�s a �s�id aonta�onn t� len�r T�arma� Seirbh�se agus Beartas Pr�obh�ideachta.

Post�ladh d'earr�id go rath�il.

Tosaigh Ar Ais

D'�irigh le pr�ise�il do chomhaid

L�ONADH

Seol an toradh chuig:

Share file:

Tosaigh Ar Ais
FORBHREATHN�

Tiontaigh PDF comhad go form�id XLS ar l�ne

Ligeann �r dtiontaire PDF duit roinnt comhad PDF a thiont� go form�id XLS ar l�ne saor in aisce. Tiontaigh PDF n� form�id� comhaid ar bith eile a dtaca�tear leo. N�l aon suite�il bogearra� tr�� p�irt� ag teast�il. T� feidhmchl�r gr�as�n-bhunaithe tapa, l�idir, �asca le h�s�id agus go hioml�n saor in aisce.

Tiontaigh comhaid ilfhorm�ideacha

D�an do dhoicim�id ilfhorm�ideacha a thiont� go h�isi�il lena n-�ir�tear DOC, PDF, DOCX, PNG, JPG, HTML, TXT agus go leor eile.

S�bh�il go form�id inmhianaithe

S�bh�il do dhoicim�id go PDF, JPEG, HTML agus go leor form�id� eile a dtaca�tear leo.

Oibri� tiontaithe tapa

Oibr�ochta� tapa tintreach do na doicim�id roghnaithe agat.

Tiontaigh comhaid iolracha

Tiontaigh doicim�id iolracha gan ach tarraingt agus scaoil simpl� ann agus is f�idir leat do chuid comhad a thiont� laistigh de ch�pla soicind.

Tiontaigh comhaid �omh�

In ann form�id� �ags�la comhaid �omh� a bhfuil t�ir orthu a thiont� go h�asca.

Comhaid a athord�

Socraigh agus athordaigh na comhaid de r�ir mar is g�.

How it Works
HOW TO

Conas PDF a thiont� go XLS

  • Uasl�d�il PDF comhad chun iad a thiont� ar l�ne saor in aisce.
  • Sonraigh na paraim�adair agus br�igh an cnaipe "CONVERT" chun PDF a thiont�.
  • �osl�d�il an XLS tiontaithe chun � a fheice�il l�ithreach n� nasc chuig r�omhphost a sheoladh.

Learn More

How to convert documents online
CCanna

Conas PDF agus comhaid eile a thiont�?

Bain �s�id as �r tiont� ar l�ne. T� s� tapa, �asca le h�s�id agus go hioml�n saor in aisce. T� s� deartha chun doicim�id agus �omh�nna a thiont� go tapa saor in aisce ar l�ne.

Taca�mid le h�ags�lacht form�id� doicim�ad, gr�as�in, r�omhleabhair agus comhaid �omh�, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, JPG, TIFF, BMP, MOBI, CHM, WPS , TXT agus go leor eile.

Is f�idir leat suas le 10 gcomhad a thiont� go comhuaineach

N�or cheart go s�r�dh gach m�id comhaid 10 MB.

Ag deireadh an phr�isis chomhsh�, gheobhaidh t� nasc �osl�d�la. Is f�idir leat an toradh a �osl�d�il l�ithreach n� an nasc chuig do r�omhphost a sheoladh.

St�r�iltear gach comhad �s�ideora ar fhreastalaithe Aspose ar feadh 24 huaire. Tar �is an ama sin, scriosfar go huathoibr�och iad.

Tugann Aspose an t�bhacht agus an aird is airde ar cheisteanna sl�nd�la. B� cinnte le do thoil go gcoime�dtar do chuid comhad i bhfreastalaithe st�rais sl�na agus go gcosna�tear iad � aon rochtain neamh�daraithe.

D'fh�adfadh s� go gcaithf� go leor ama uaireanta chun comhaid iolracha a thiont�, mar go mb�onn athch�d� agus ath-chomhbhr� sonra� i gceist leis.
FAISN�IS COMHAD

Foghlaim faoi fhorm�id� �ags�la comhaid

Glac sult as tuilleadh a fhoghlaim faoi bhform�id� cl�iteacha doicim�ad agus �omh�.

File Information

Portable Document

Portable Document Format (PDF) is a type of document created by Adobe back in 1990s. The purpose of this file format was to introduce a standard for representation of documents and other reference material in a format that is independent of application software, hardware as well as Operating System. PDF files can be opened in Adobe Acrobat Reader/Writer as well in most modern browsers like Chrome, Safari, Firefox via extensions/plug-ins.

L�igh Tuilleadh

File Information

Microsoft Excel Binary File Format

Files with XLS extension represent Excel Binary File Format. Such files can be created by Microsoft Excel as well as other similar spreadsheet programs such as OpenOffice Calc or Apple Numbers. File saved by Excel are known as Workbook where each workbook can have one or more worksheets. Data is stored and displayed to users in table format in worksheet and can span numeric values, text data, formulas, external data connections, images and charts.

L�igh Tuilleadh

M�RTA

Na form�id� comhaid is coitianta le tiont�

Taca�mid le form�id� �ags�la doicim�ad, gr�as�in, r�omhleabhair agus comhaid �omh�, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, JPG, TIFF, BMP, MOBI, CHM, WPS, TXT agus go leor eile .

ga
Ritheann an aip ar ghl�as a bhfuil c�imheas gn� sc�ile�in n�os m� aige (�osleithead 320 picteil�n).