Clear annotations

Supported Formats: PDF, DOC, DOCX, XLSX, PPTX, TEX, HTML and others

Merging PDFs...

Abort Merge

Bain n�ta� tr�chta de chomhad CGM ar l�ne

Scrios n�ta� � dhoicim�ad CGM saor in aisce.

Cumhachtaithe ag aspose.com agus aspose.cloud
Tr� do chomhaid a uasl�d�il n� �r seirbh�s a �s�id aonta�onn t� len�r T�arma� Seirbh�se agus Beartas Pr�obh�ideachta.

Post�ladh d'earr�id go rath�il.

Start Over

D'�irigh le pr�ise�il do chomhaid

L�ONADH

Seol an toradh chuig:

Share file:

Start Over
FORBHREATHN�

Glan n�ta� tr�chta � CGM agus go leor form�id� eile

Ligeann �r bhfeidhmchl�r bain tuairim� CGM duit n�ta� tr�chta a bhaint � roinnt CGM comhad ar l�ne saor in aisce. Bain n�ta� tr�chta � CGM n� � aon fhorm�id comhaid eile a dtaca�tear leo. N�l suite�il bogearra� tr�� p�irt� ag teast�il. Gr�as�n T� feidhmchl�r bunaithe go tapa, l�idir, �asca le h�s�id agus go hioml�n saor in aisce.

Bain n�ta� tr�chta de chomhaid ilfhorm�ideacha

Bain go h�isi�il n�ta� tr�chta � do dhoicim�id ilfhorm�ideacha lena n-�ir�tear DOC, PDF, DOCX, XLS, PPT agus go leor eile.

Beidh form�id an chomhaid aschuir mar an gc�anna leis an ionchur

N� g� duit an fhorm�id sh�bh�il a roghn� mar beidh an comhad aschuir san fhorm�id ch�anna agus at� ionchur.

Oibri� tapa ar l�ne saor in aisce chun n�ta� tr�chta a bhaint

Oibr�ochta� tapa tintreach chun n�ta� tr�chta a bhaint do na doicim�id roghnaithe agat.

Comhaid a athord�

Socraigh agus athordaigh na comhaid de r�ir mar is g�.

How it Works
HOW TO

Conas n�ta� tr�chta a bhaint de CGM chomhad

  • Uasl�d�il CGM comhad chun n�ta� tr�chta a bhaint astu ar l�ne saor in aisce.
  • Sonraigh na paraim�adair agus br�igh an cnaipe "BAIN" chun n�ta� tr�chta CGM a bhaint.
  • �osl�d�il an t-aschur CGM chun f�achaint air l�ithreach n� nasc chuig r�omhphost a sheoladh.

Learn More

How to remove comments from documents online
CCanna

Conas n�ta� tr�chta a bhaint de PDF agus comhaid eile?

Bain �s�id as �r n-aip annotation ar l�ne. T� s� tapa, �asca le h�s�id agus saor in aisce ar fad. deartha chun tr�chtanna a bhaint go tapa � dhoicim�id agus �omh�nna ar l�ne.

Taca�onn muid le h�ags�lacht form�id� comhaid doicim�ad agus r�omhphoist, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML agus go leor eile.

Is f�idir leat suas le 10 gcomhad a phr�ise�il go comhuaineach

N�or cheart go s�r�dh gach m�id comhaid 10 MB.

Ag deireadh an phr�isis, gheobhaidh t� nasc �osl�d�la. Is f�idir leat an toradh a �osl�d�il l�ithreach n� an nasc chuig do r�omhphost a sheoladh.

St�r�iltear gach comhad �s�ideora ar fhreastalaithe Aspose ar feadh 24 huaire. Tar �is an ama sin, scriosfar go huathoibr�och iad.

Tugann Aspose an t�bhacht agus an aird is airde ar cheisteanna sl�nd�la. B� cinnte le do thoil go gcoime�dtar do chuid comhad i bhfreastalaithe st�rais sl�na agus go gcosna�tear iad � aon rochtain neamh�daraithe.

D'fh�adfadh roinnt ama a bheith i gceist le n�ta� soil�ire i gcomhaid iolracha, mar go mb�onn athch�d� agus ath-chomhbhr� sonra� i gceist leo.
FAISN�IS COMHAD

Foghlaim faoi fhorm�id� �ags�la comhaid

Glac sult as tuilleadh a fhoghlaim faoi bhform�id� cl�iteacha doicim�ad agus �omh�.

File Information

Page Description Language

Computer Graphics Metafile (CGM) is free, platform-independent, international standard metafile format for storing and exchanging vector graphics (2D), raster graphics, and text. CGM uses an object-oriented approach and many function provisions for image production.

L�igh Tuilleadh

M�RTA

Na form�id� comhaid is coitianta chun n�ta� tr�chta a bhaint

Taca�onn muid le h�ags�lacht form�id� Word, Excel, PowerPoint agus teachtaireachta� r�omhphoist, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, TXT agus go leor eile.

ga
Ritheann an aip ar ghl�as a bhfuil c�imheas gn� sc�ile�in n�os m� aige (�osleithead 320 picteil�n).