Esborra les anotacions

Formats admesos: PDF, DOC, DOCX, XLSX, PPTX, TEX, HTML i altres

Merging PDFs...

Abort Merge

Elimina els comentaris del fitxer CGM en l�nia

Suprimeix les anotacions d'un document CGM gratu�tament.

Impulsat per aspose.com i aspose.cloud
En penjar els vostres fitxers o utilitzar el nostre servei, accepteu el nostre Condicions del servei i Pol�tica de privadesa.

El vostre error s'ha publicat correctament.

Comen�a de nou

Els vostres fitxers s'han processat correctament

DESCARREGAR

Envia el resultat a:

Share file:

Comen�a de nou
VISUALITZACI� GENERAL

Esborra els comentaris de CGM i de molts altres formats

La nostra aplicaci� d'eliminaci� de comentaris CGM us permet eliminar els comentaris de diversos fitxers CGM en l�nia de forma gratu�ta. Suprimiu els comentaris de CGM o qualsevol altre format de fitxer compatible. No cal instal�lar programari de tercers. Web L'aplicaci� basada en �s r�pida, robusta, f�cil d'utilitzar i totalment gratu�ta.

Elimina els comentaris dels fitxers multiformat

Elimineu c�modament els comentaris dels vostres documents multiformat, inclosos DOC, PDF, DOCX, XLS, PPT i molts m�s.

El format del fitxer de sortida ser� el mateix que l'entrada

No cal que escolliu el format de desar, ja que el fitxer de sortida tindr� el mateix format que l'entrada.

Operaci� d'eliminaci� r�pida de comentaris gratu�ta en l�nia

Operacions d'eliminaci� de comentaris molt r�pides per als documents seleccionats.

Reordena els fitxers

Ordeneu i reordena els fitxers segons sigui necessari.

How it Works
HOW TO

Com eliminar comentaris de CGM fitxers

  • Penja CGM fitxers per eliminar-ne els comentaris en l�nia gratu�tament.
  • Especifiqueu els par�metres i premeu el bot� "ELIMINAR" per eliminar els comentaris CGM.
  • Baixeu la sortida CGM per veure'l a l'instant o envieu un enlla� al correu electr�nic.

Learn More

PMF

Com eliminar els comentaris d'un PDF i d'altres fitxers?

Nom�s feu servir la nostra aplicaci� en l�nia annotation. �s r�pida, f�cil d'utilitzar i totalment gratu�ta. est� dissenyat per eliminar r�pidament comentaris de documents i imatges en l�nia.

Admetem una varietat de formats de fitxers de documents i correus electr�nics, com ara PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML i molts m�s.

Podeu processar fins a 10 fitxers simult�niament

La mida de cada fitxer no ha de superar els 10 MB.

Al final del proc�s, obtindreu un enlla� de desc�rrega. Podeu descarregar el resultat immediatament o enviar l'enlla� al vostre correu electr�nic.

Tots els fitxers d'usuari s'emmagatzemen als servidors Aspose durant 24 hores. Passat aquest temps, s'eliminaran autom�ticament.

Aspose d�na la m�xima import�ncia i atenci� als problemes de seguretat. Assegureu-vos que els vostres fitxers es guarden en servidors d'emmagatzematge segurs i protegits de qualsevol acc�s no autoritzat.

Les anotacions clares en diversos fitxers poden consumir temps de vegades, ja que impliquen la codificaci� i la compressi� de les dades.
INFORMACI� DEL FITXER

M�s informaci� sobre diferents formats de fitxer

Deixeu-vos aprendre m�s sobre els formats de fitxers d'imatge i documents coneguts.

File Information

Page Description Language

Computer Graphics Metafile (CGM) is free, platform-independent, international standard metafile format for storing and exchanging vector graphics (2D), raster graphics, and text. CGM uses an object-oriented approach and many function provisions for image production.

Llegir m�s

M�S POPULARS

Els formats de fitxer m�s populars per eliminar comentaris

Admetem una varietat de formats de missatges de correu electr�nic, Word, Excel, PowerPoint i, inclosos PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, TXT i molts m�s.

ca
L'aplicaci� s'executa en un dispositiu amb una relaci� d'aspecte de pantalla m�s gran (amplada m�nima de 320 p�xels).