Tiontaigh Comhaid

S�bh�il go form�id inmhianaithe: PDF, DOC, DOCX, XLSX, PPTX, TEX, HTML agus eile

Glan an Liosta

S�bh�il mar
CONVERT

Merging PDFs...

Abort Merge

Tiontaigh DOC go PPT saor in aisce

Cruthaigh PPT amh�in � DOC ar l�ne. Tiontaigh DOC go PPT go h�asca gan aon ch�il�ocht a chailleadh.

Cumhachtaithe ag aspose.com agus aspose.cloud
Tr� do chomhaid a uasl�d�il n� �r seirbh�s a �s�id aonta�onn t� len�r T�arma� Seirbh�se agus Beartas Pr�obh�ideachta.

D'�irigh le pr�ise�il do chomhaid

L�ONADH

Seol an toradh chuig:

Share file:

Tosaigh Ar Ais
FORBHREATHN�

Tiontaigh DOC comhad go form�id PPT ar l�ne

Ligeann �r dtiontaire DOC duit roinnt comhad DOC a thiont� go form�id PPT ar l�ne saor in aisce. Tiontaigh DOC n� form�id� comhaid ar bith eile a dtaca�tear leo. N�l aon suite�il bogearra� tr�� p�irt� ag teast�il. T� feidhmchl�r gr�as�n-bhunaithe tapa, l�idir, �asca le h�s�id agus go hioml�n saor in aisce.

Tiontaigh comhaid ilfhorm�ideacha

D�an do dhoicim�id ilfhorm�ideacha a thiont� go h�isi�il lena n-�ir�tear DOC, PDF, DOCX, PNG, JPG, HTML, TXT agus go leor eile.

S�bh�il go form�id inmhianaithe

S�bh�il do dhoicim�id go PDF, JPEG, HTML agus go leor form�id� eile a dtaca�tear leo.

Oibri� tiontaithe tapa

Oibr�ochta� tapa tintreach do na doicim�id roghnaithe agat.

Tiontaigh comhaid iolracha

Tiontaigh doicim�id iolracha gan ach tarraingt agus scaoil simpl� ann agus is f�idir leat do chuid comhad a thiont� laistigh de ch�pla soicind.

Tiontaigh comhaid �omh�

In ann form�id� �ags�la comhaid �omh� a bhfuil t�ir orthu a thiont� go h�asca.

Comhaid a athord�

Socraigh agus athordaigh na comhaid de r�ir mar is g�.

How it Works
HOW TO

Conas DOC a thiont� go PPT

  • Uasl�d�il DOC comhad chun iad a thiont� ar l�ne saor in aisce.
  • Sonraigh na paraim�adair agus br�igh an cnaipe "CONVERT" chun DOC a thiont�.
  • �osl�d�il an PPT tiontaithe chun � a fheice�il l�ithreach n� nasc chuig r�omhphost a sheoladh.

Learn More

CCanna

Conas Word agus comhaid eile a thiont�?

Bain �s�id as �r tiont� ar l�ne. T� s� tapa, �asca le h�s�id agus go hioml�n saor in aisce. T� s� deartha chun doicim�id agus �omh�nna a thiont� go tapa saor in aisce ar l�ne.

Taca�mid le h�ags�lacht form�id� doicim�ad, gr�as�in, r�omhleabhair agus comhaid �omh�, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, JPG, TIFF, BMP, MOBI, CHM, WPS , TXT agus go leor eile.

Is f�idir leat suas le 10 gcomhad a thiont� go comhuaineach

N�or cheart go s�r�dh gach m�id comhaid 10 MB.

Ag deireadh an phr�isis chomhsh�, gheobhaidh t� nasc �osl�d�la. Is f�idir leat an toradh a �osl�d�il l�ithreach n� an nasc chuig do r�omhphost a sheoladh.

St�r�iltear gach comhad �s�ideora ar fhreastalaithe Aspose ar feadh 24 huaire. Tar �is an ama sin, scriosfar go huathoibr�och iad.

Tugann Aspose an t�bhacht agus an aird is airde ar cheisteanna sl�nd�la. B� cinnte le do thoil go gcoime�dtar do chuid comhad i bhfreastalaithe st�rais sl�na agus go gcosna�tear iad � aon rochtain neamh�daraithe.

D'fh�adfadh s� go gcaithf� go leor ama uaireanta chun comhaid iolracha a thiont�, mar go mb�onn athch�d� agus ath-chomhbhr� sonra� i gceist leis.
FAISN�IS COMHAD

Foghlaim faoi fhorm�id� �ags�la comhaid

Glac sult as tuilleadh a fhoghlaim faoi bhform�id� cl�iteacha doicim�ad agus �omh�.

File Information

Microsoft Word Document

Files with .DOC extension represent documents generated by Microsoft Word or other word processing documents in binary file format. The extension was initially used for plain text documentation on several different operating systems. It can contain several different type of data such as images, formatted as well as plain text, graphs, charts, embedded objects, links, pages, page formatting, print settings and a lot others.

L�igh Tuilleadh

File Information

PowerPoint Presentation

A file with PPT extension represents PowerPoint file that consists of a collection of slides for displaying as SlideShow. It specifies the Binary File Format used by Microsoft PowerPoint 97-2003. A PPT file can contain several different types of information such as text, bulleted points, images, multimedia and other embedded OLE objects. Microsoft came up with newer file format for PowerPoint, known as PPTX, from 2007 onwards that is based on Office OpenXML and is different from this binary file format.

L�igh Tuilleadh

M�RTA

Na form�id� comhaid is coitianta le tiont�

Taca�mid le form�id� �ags�la doicim�ad, gr�as�in, r�omhleabhair agus comhaid �omh�, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, JPG, TIFF, BMP, MOBI, CHM, WPS, TXT agus go leor eile .

ga
Ritheann an aip ar ghl�as a bhfuil c�imheas gn� sc�ile�in n�os m� aige (�osleithead 320 picteil�n).