Comhbhr�igh Comhaid

Form�id� a dtaca�tear leo: PDF, DOC, DOCX, XLSX, PPTX, TEX, HTML agus eile

Glan an Liosta

Leibh�al comhbhr�ite

Comhbhr�ite

Merging PDFs...

Abort Merge

Comhbhr�igh n� Optamaigh comhaid Microsoft Word ar l�ne saor in aisce

Comhbhr�igh agus laghdaigh m�id doicim�ad Word gan aon ch�il�ocht a chailleadh.

Cumhachtaithe ag aspose.com agus aspose.cloud
Tr� do chomhaid a uasl�d�il n� �r seirbh�s a �s�id aonta�onn t� len�r T�arma� Seirbh�se agus Beartas Pr�obh�ideachta.

Your error has been posted successfully.

Tosaigh Ar Ais

D'�irigh le pr�ise�il do chomhaid

L�ONADH

Seol an toradh chuig:

Share file:

Tosaigh Ar Ais
FORBHREATHN�

Comhbhr�igh doicim�id Word lena n-�ir�tear DOCX, ODT, PDF, DOC, AZW3, Markdown agus go leor eile.

Ligeann �r gcomhbhr�iteoir n� �r n-uasmh�adaitheoir doicim�ad word duit roinnt comhad a chomhbhr� agus a bharrfheabhs� ar l�ne saor in aisce. Comhbhr�igh CHM, ODT, JPG, PDF n� form�id� comhaid ar bith eile a dtaca�tear leo. N�l suite�il bogearra� tr�� p�irt� ag teast�il. Gr�as�n t� feidhmchl�r bunaithe go tapa, l�idir, �asca le h�s�id agus go hioml�n saor in aisce.

Compress multi-format files

Compress your multi-format documents including DOC, PDF, DOCX, PNG,JPG, HTML, TXT and many more.

Save to desired format

Save your compressed documents with same quality but with less file size.

Free online quick compress operation

Lightning fast compress operations for your selected documents.

Compress image files

Ability to compress various popular image file formats easily.

Reorder compressed files

Arrange and reorder the compressed files as required.

How it Works
HOW TO

Conas doicim�ad comhad a chomhbhr�

  • Uasl�d�il doicim�ad comhad chun iad a chomhbhr� ar l�ne saor in aisce.
  • Sonraigh na paraim�adair agus br�igh an cnaipe "Comhbhr�ite" chun doicim�ad a chomhbhr�.
  • �osl�d�il an doicim�ad comhbhr�ite chun � a fheice�il l�ithreach n� nasc chuig r�omhphost a sheoladh.

Learn More

How to compress documents online
CCanna

Conas Word agus comhaid eile a chomhbhr�?

Bain �s�id as �r compress ar l�ne. T� s� tapa, �asca le h�s�id agus go hioml�n saor in aisce. T� s� deartha chun doicim�id agus �omh�nna a chomhbhr� go tapa ar l�ne.

Taca�mid le h�ags�lacht form�id� doicim�ad agus comhaid �omh�, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, JPG, TIFF, BMP, MOBI, CHM, WPS, TXT agus go leor eile.

Is f�idir leat suas le 10 gcomhad a chomhbhr� go comhuaineach

N�or cheart go s�r�dh gach m�id comhaid 10 MB.

Ag deireadh an phr�isis chomhbhr�ite, gheobhaidh t� nasc �osl�d�la. Is f�idir leat an toradh a �osl�d�il l�ithreach n� an nasc chuig do r�omhphost a sheoladh.

St�r�iltear gach comhad �s�ideora ar fhreastalaithe Aspose ar feadh 24 huaire. Tar �is an ama sin, scriosfar go huathoibr�och iad.

Tugann Aspose an t�bhacht agus an aird is airde ar cheisteanna sl�nd�la. B� cinnte le do thoil go gcoime�dtar do chuid comhad i bhfreastalaithe st�rais sl�na agus go gcosna�tear iad � aon rochtain neamh�daraithe.

D'fh�adfadh roinnt ama a bheith i gceist le roinnt comhaid a chomhbhr�, mar go mb�onn athch�d� agus ath-chomhbhr� sonra� i gceist leis.
M�RTA

Na form�id� comhaid is coitianta le comhbhr�

Taca�mid le h�ags�lacht form�id� doicim�ad, gr�as�in, r�omhleabhair agus comhaid �omh�, lena n-�ir�tear PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, HTML, Markdown, PNG, JPG, TIFF, BMP, MOBI, CHM, WPS , TXT agus go leor eile.

ga
Ritheann an aip ar ghl�as le c�imheas gn� sc�ile�in n�os m� (leithead �osta 320 picteil�n).